به دوقاف دلیوری؛ قیمه و قورمه آنلاین خوش آمدید
  2 مورد1
چلو خورشت قیمه
 در مجموع 21 راي
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍗 ٥٠ گرم گوشت گــــوسفندی بـــا مخـلفــات 🍚 ١٧٠ گـرم برنج درجــه 1 و مـرغــوب ایــرانــیفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!243,000ريال
چلو خورشت قورمه
 در مجموع 21 راي
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍗 ٥٠ گرم گـوشت گــوسفندی و سبــزیجــات 🍚 ١٧٠ گـرم برنج درجــه 1 و مـرغــوب ایــرانــیفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!243,000ريال
  2 مورد1