به دوقاف خوش آمدید
  2 مورد1
چلو قیمه معمولی
 در مجموع 21 راي
📦 یکبار مصرف👤 اقتصادی🍗 ٥٠ گــرم گــوشت گـــوسفنـــدی بـــا مخلفـــات قیــمـــه 🍚 ١٧٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته243,000ريالاضافه به سبد خريد
چلو قیمه ویژه
 در مجموع 1 راي
📦 یکبار مصرف👫 ویژه🍗 ٧٠ گــرم گــوشت گـــوسفنـــدی بـــا مخلفـــات قیــمـــه 🍚 ٢٠٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته310,500ريالاضافه به سبد خريد
  2 مورد1