به دوقاف خوش آمدید
  2 مورد1
چلو قیمه‌نثار معمولی
📦 یکبار مصرف👤 اقتصادی🍗 ٦٠ گرم گـــوشت گــــوسفندی بــــا خلال پسته-بــادام 🍚 ١٧٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته378,000ريال
چلو قیمه‌نثار ویژه
📦 یکبار مصرف👫 ویژه🍗 ٨٠ گرم گـــوشت گــــوسفندی بــــا خلال پسته-بــادام 🍚 ٢٠٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته472,500ريال
  2 مورد1