به دوقاف خوش آمدید
  2 مورد1
چلو دوخورشته معمولی
 در مجموع 1 راي
📦 یکبار مصرف👤 اقتصادی🍗 ٥٠ گــــرم گــــوشت گــــوسفنـــدی در دو خـــورشـــت 🍚 ١٧٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته337,500ريال
چلو دوخورشته ویژه
📦 یکبار مصرف👫 ویژه🍗 ٧٠ گــــرم گــــوشت گــــوسفنـــدی در دو خـــورشـــت 🍚 ٢٠٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته405,000ريال
  2 مورد1