به دوقاف دلیوری؛ قیمه و قورمه آنلاین خوش آمدید
  8 مورد12
شربت نعناع
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی شــربت نــعنـــاع دو آتیشهفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
شربت زعفران
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی شــربت زعـــفران درجــه ۱فرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
دوغ ویژه دوقاف
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی دوغ بــا سبزیجات مـعـطرفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
شربت سرکه انجبین
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی شـربت سرکه انجبین اعلافرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
تُرشی ویژه دوقاف
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍵 ۲۰۰ گــرم تُرشی کلم و ادویــه مخصوصفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!80,000ريال
ماست و خیار
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍵 ۲۰۰ گــرم ماست، خیار، گردو و کشمش فرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!70,000ريال
  8 مورد12