به دوقاف دلیوری؛ قیمه و قورمه آنلاین خوش آمدید
  4 مورد1
شربت نعناع
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی شــربت نــعنـــاع دو آتیشهفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
شربت زعفران
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی شــربت زعـــفران درجــه ۱فرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
دوغ ویژه دوقاف
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی دوغ بــا سبزیجات مـعـطرفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
شربت سرکه انجبین
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🥛 ۳۵۰ سی سی شـربت سرکه انجبین اعلافرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!50,000ريال
  4 مورد1