به دوقاف دلیوری؛ قیمه و قورمه آنلاین خوش آمدید
  2 مورد1
تُرشی ویژه دوقاف
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍵 ۲۰۰ گــرم تُرشی کلم و ادویــه مخصوصفرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!80,000ريال
ماست و خیار
⏰ ۳۰ الی ۶۰ دقیقه🍵 ۲۰۰ گــرم ماست، خیار، گردو و کشمش فرآيند ارسال: 📆 هرروز ۸ شب تا ۸ صبح!70,000ريال
  2 مورد1