به دوقاف دلیوری؛ قیمه و قورمه آنلاین خوش آمدید
  2 مورد1
طرز تهیه قیمه
دوقاف دلیوری🍜 گــوشت، لپــه، پیاز، لیــمو عمانی و...💡 طرز تهیه قیمه را در دوقاف اینجا ببینید...📆 نوشته شده در: چهارشنبه  23/08/1397 (16:13)
طرز تهیه قورمه سبزی
دوقاف دلیوری🍜 گــوشت، سبــزی قــورمــه، پیاز، لوبیا و...💡 قورمه سبزی در دوقاف چطور تهیه می شود...📆 نوشته شده در: سه‌شنبه  22/08/1397 (11:07)
  2 مورد1