به دوقاف خوش آمدید
  4 مورد1
چلو قیمه معمولی
 در مجموع 21 راي
📦 یکبار مصرف👤 اقتصادی🍗 ٥٠ گــرم گــوشت گـــوسفنـــدی بـــا مخلفـــات قیــمـــه 🍚 ١٧٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته243,000ريال
چلو قورمه معمولی
 در مجموع 20 راي
📦 یکبار مصرف👤 اقتصادی🍗 ٥٠ گــرم گــوشت گــــوسفندی بـــا سبزیجــــات تــــازه 🍚 ١٧٠ گــرم بــرنــج درجـه 1 و مــــرغــــوب ایـــــرانــــیفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته243,000ريال
سرکه شیره
📦 یکبار مصرف👤 یک نفرهفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته50,000ريال
مهلبیه
📦 یکبار مصرف👤 یک نفرهفرآيند ارسال: 📆 ٧ روز هفته و ٢٤ ساعته100,000ريال
  4 مورد1